Общинска избирателна комисия Белоградчик


РЕШЕНИЕ
№ 1-МИ
Белоградчик, 09.09.2023

ОТНОСНО: Определяне мястото за поставяне на решенията на ОИК- Белоградчик и членовете, които ще поставят и свалят на и от таблото и работното време.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- БЕЛОГРАДЧИК

РЕШЕНИЕ
№ 1-МИ
Белоградчик, 09.09.2023г.

 

ОТНОСНО: Определяне мястото за поставяне на решенията на ОИК- Белоградчик и членовете, които ще поставят и свалят на и от таблото и работното време.

 

На основание чл. 87, ал. 2 от Изборния кодекс във връзка с решение № 2161-МИ от 31.08.2023 г. Общинска избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

            ОПРЕДЕЛЯ табло за обявяване на решенията на ОИК във фоайето на общинска администрация на адрес гр.Белоградчик ул.’’Княз Борис I’’ №6, партерен етаж. Решенията се свалят след 3 дни от поставянето им, като се  отбелязва датата и часа на свалянето и се съхраняват в архив от дежурните в ОИК.

ОПРЕДЕЛЯ работно време на ОИК  от 09:00ч до 17:00ч от 09.09.2023г. до приключване на изборите.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централна Избирателна комисия чрез Общинска избирателна комисия- Белоградчик в тридневен срок от обявяването му.

Председател:

Стефан Григоров

Секретар:

Ирена Дочева

 

* Публикувано на 09.09.2023 г. в 12.45 часа

 

                 

Председател: Стефан Маринов Григоров

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 10.09.2023 в 10:45 часа

Календар

Решения

  • № 47-МИ / 22.09.2023

    относно: поправка на Решение № 39-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК-Белоградчик, поради допусната техническа грешка

  • № 46-МИ / 22.09.2023

    относно: поправка на Решение № 38-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК-Белоградчик, поради допусната техническа грешка

  • № 45-МИ / 22.09.2023

    относно: поправка на Решение № 37-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК-Белоградчик, поради допусната техническа грешка

всички решения