Общинска избирателна комисия Белоградчик


РЕШЕНИЕ
№ 3-МИ
Белоградчик, 09.09.2023

ОТНОСНО: Създаване на работна група от 2-ма специалисти за подпомагане дейността на ОИК- Белоградчик и определяне на функционалните и длъжностните им задължения

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- БЕЛОГРАДЧИК

РЕШЕНИЕ
№ 3-МИ
Белоградчик, 09.09.2023г.

 

ОТНОСНО: Създаване на работна група от 2-ма специалисти за подпомагане дейността на ОИК- Белоградчик и определяне на функционалните и длъжностните им задължения

 

На основание решение № 1954-МИ от 03.08.2023 г. Общинска избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ Любомир Цакин - IT Специалист, който да поддържа техниката, да качва решенията на ОИК, отговаря за профила на ОИК - Белоградчик за периода от 09.09.2023 г до приключване на изборите. Определя месечно възнаграждение от 1 000,00 лв. /хиляда лева/.

ОПРЕДЕЛЯ Ивелина Велкова – технически сътрудник да извършва технически функции по дейността на ОИК, който включват: въвеждане на данни в регистрите на ОИК, създава организация за дейността и работата на ОИК за периода от 09.09.2023 г до приключване на изборите. Определя месечно възнаграждение от 1 000,00 лв. /хиляда лева/.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централна Избирателна комисия чрез Общинска избирателна комисия- Белоградчик в тридневен срок от обявяването му.

Председател:

Стефан Григоров

Секретар:

Ирена Дочева

 

* Публикувано на 09.09.2023 г. в 12.45. часа                 

Председател: Стефан Маринов Григоров

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 11.09.2023 в 11:49 часа

Календар

Решения

  • № 47-МИ / 22.09.2023

    относно: поправка на Решение № 39-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК-Белоградчик, поради допусната техническа грешка

  • № 46-МИ / 22.09.2023

    относно: поправка на Решение № 38-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК-Белоградчик, поради допусната техническа грешка

  • № 45-МИ / 22.09.2023

    относно: поправка на Решение № 37-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК-Белоградчик, поради допусната техническа грешка

всички решения