Общинска избирателна комисия Белоградчик


РЕШЕНИЕ
№ 6-МИ
Белоградчик, 09.09.2023

ОТНОСНО: Определяне броя на мандатите за общински съветници при местните избори на 29.10.2023 г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- БЕЛОГРАДЧИК

РЕШЕНИЕ
№ 6-МИ
Белоградчик, 09.09.2023г.

 

ОТНОСНО: Определяне броя на мандатите за общински съветници при местните избори на 29.10.2023 г.

 

 

На основание чл.87 ал.1 т.1 от Изборния кодекс, чл.13 и чл.19 от ЗМСМА, във връзка с решение с № 1973 – МИ от 10.08.2023 г. на ЦИК и справка от териториално звено на ГД „ГРАО“ в МРРБ Общинска избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ 13 /тринадесет/ броя на мандатите за общински съветници.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централна Избирателна комисия чрез Общинска избирателна комисия- Белоградчик в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател:

Стефан Григоров

Секретар:

Ирена Дочева

 

* Публикувано на 09.09.2023 г. в 12.45  часа

 

                 

Председател: Стефан Маринов Григоров

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 11.09.2023 в 12:01 часа

Календар

Решения

  • № 47-МИ / 22.09.2023

    относно: поправка на Решение № 39-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК-Белоградчик, поради допусната техническа грешка

  • № 46-МИ / 22.09.2023

    относно: поправка на Решение № 38-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК-Белоградчик, поради допусната техническа грешка

  • № 45-МИ / 22.09.2023

    относно: поправка на Решение № 37-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК-Белоградчик, поради допусната техническа грешка

всички решения