Общинска избирателна комисия Белоградчик


РЕШЕНИЕ
№ 114-МИ
Белоградчик, 28.10.2019

ОТНОСНО: Обявяване имената на избраните общински съветници по партии и местни коалиции.

ОБЩИНСКА       ИЗБИРАТЕЛНА      КОМИСИЯ    -       БЕЛОГРАДЧИК

РЕШЕНИЕ
№ 114-МИ
За избиране на Общински съветници на 27.10.2019 г.

 

Брой мандати за общински съветници 13

Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

 1. Общинската избирателна квота е 185 гласове
 2. Избрани за общински съветници независими кандидати: НЯМА
 3. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота: 13

      4. Мандатите за общинските съветници по т. Ill се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

№.

бюл.

Наименование на партията или коалиция

Брой

мандати

8

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

3

43

ПП ГЕРБ

3

51

ВОЛЯ

2

67

Местна коалиция БСП за България (ДПС)

5

 

 

 

V. Обявява разпределението на заявените предпочитания(преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

N2 в бюл етин ата

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в подр ежда нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите в листата

на

спис

ъка

Брой

предпо

читания

4

ПП АТАКА

1

Сашко Стефанов Стефанов

А

17

2

Георги Найденов Георгиев

Б

0

3

Стоян Илиев Иванов

Б

1

4

Румен Сомов Димитров

Б

0

5

Богомил Георгиев Тодоров

Б

1

8

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

«

*

1

Румен Георгиев Цанков

А

154

2

Александър Кольов Алексиев

А

134

(114)

3

Ася Данаилова Ганчова

А

55

4

Радослав Любенов Живков

А

54

5

Димитър Александров Попов

А

45

6

Марияна Петрова Димитрова

Б

22

7

Венцислав Николаев Петров

Б

11

8

Иван Еленков Русков

Б

4

9

Мирослав Митков Милков

Б

34

10

Татяна Каменова Борисова

Б

12

11

Емилиян Димитров Иванов

Б

9

12

Пламена Иванова Тодорова

Б

0

13

Зоя Кирилова Симеонова-Михайлова

Б

1

22

ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА

1

Виолета Илиева Дочкова

А

68

 

 

 

 

 

 

 

2

Соня Иванова Ангелова

А

29

 

3

Антонина Стефанова Георгиева

А

13

 

4

Даниела Ваньова Георгиева

Б

4

 

5

Мариана Николаева Петрова-Димитрова

Б

8

 

6

Мая Петкова Методиева

Б

7

 

7

Радослава Данкова Илиева

Б

3

 

8

Силвия Илкова Петрова

Б

3

 

9

Даниела Ангелова Александрова

Б

2

 

43

ПП ГЕРБ

1

Мирослава Чавдарова Димитрова

А

177

 

2

Мирослав Любомиров Ангелов

А

143

 

3

Тодор Кирилов Цеков

А

47

 

4

Ивайло Ангелов Конов

Б

27

 

5

Илиана Бойкова Борисова- Стефанова

Б

13

 

6

Камелия Аниева Костова

Б

17

 

7

Милена Велкова Иванова

Б

13

 

8

Цветомир Иванов Стоянов

Б

4

 

9

Димитър Тончев Тонев

Б

13

 

10

Неофит Николов Петков

Б

22

 

11

Ивайло Александров Лимцов

Б

20

 

12

Камелия Радкова Ангелова

Б

2

 

13

Ваня Лилова Виденова

Б

15

 

51

ВОЛЯ

1

АНГЕЛ ПЕТРОВ БОЯНОВ

А

210

 

2

ЮЛИАН ЕМИЛОВ МИЛАНОВ

А

25

 

3

ЦВЕТОМИР ЛЮБОМИРОВ СТАНИМИРОВ

А

24

 

4

КРАСИМИР АНГЕЛОВ ИВАНОВ

Б

15

 

5

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ НИКИТОВ

Б

11

 

6

КАТЯ БОйКОВА ХРИСТОВА

Б

12

 

7

ЗОРНИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА

Б

11

 

8

НИКОЛАЙ ДАНИЕЛОВ ЦВЕТАНОВ

Б

16

 

9

ЛЕНИМИР ПЛАМЕНОВ ЗДРАВКОВ

Б

9

 

67

Местна коалиция БСП за България (ДПС)

1

Борис Стефанов Николов

А

344

 

2

Апьоша Красимиров Вътков

А

153

 

3

Боян Минков Иванов

А

100

 

4

Людмил Николов Алексиев

А

77

 

5

Ангел Милчев Георгиев

А

66

 

6

Марияна Александрова Петрова

Б

52

 

7

Валентин Николов Драгомански

Б

8

 

8

Владимира Иванова Вълчинова

Б

14

 

9

Ангел Николов Джунински

Б

6

 

10

Красен Петров Христов

Б

14

 

11

Иван Йосифов Иванов

Б

16

 

12

Слави Иванов Лазаров

Б

8

 

13

Цанка Иванова Филипова-Стефанова

Б

5

 

VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции,

както следва:

Имена на общинските съветници

            Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛНЧ

           1 Александър Кольов Алексиев

Национален фронт за спасение на БЪЛГАРИЯ

 

           2 Апьоша Красимиров Вътков

Местна коалиция БСП за България (ДПС)

 

           3 Ангел Милчев Георгиев

Местна коалиция БСП за България (ДПС)

 

           4 Ангел Петров Боянов

       Воля

 

           5 Ася Данаилова Ганчова

Национален фронт за спасение на БЪЛГАРИЯ

 

 

          6 Борис Стефанов Николов

 

Местна коалиция БСП за България (ДПС)

 

 

                 

 

         7 Боян Минков Иванов

Местна коалиция БСП за България (ДПС)

 

         8 Людмил Николов Алексиев

Местна коалиция БСП за България (ДПС)

 

         9 Мирослав Любомиров Ангелов

ПП ГЕРБ

 

  10 Мирослава Чавдарова Димитрова

ПП ГЕРБ

 

         11 Румен Георгиев Цанков

Национален фронт за спасение на България

 

         12 Тодор Кирилов Цеков

ПП ГЕРБ

 

         13 Юлиан Емилов  Миланов

ВОЛЯ

 

 

 

 

 

Председател:

Анжела Иванова

 

Секретар:

Рени Длъгнекова

* Публикувано на 28.10.2019 в 6:00  часа

Председател: Анжела Ангелова Иванова

Секретар: Рени Христова Длъгнекова

* Публикувано на 28.10.2019 в 06:33 часа

Календар

Решения

 • № 133-МИ / 08.11.2019

  относно: Освобождаване и избор на общински съветници.

 • № 132-МИ / 05.11.2019

  относно: Освобождаване и избор на общински съветници

 • № 131 / 04.11.2019

  относно: Обявяване за избран за кмет на Община Белоградчик, обл. Видин на втори тур.

всички решения