Заседания

Заседание от дата 13.11.2020 от 10:00 часа.

Календар

Решения

  • № 139 / 02.08.2021

    относно: Обсъждане и разглеждане на Писмо № 149 от 28.07.2021 година от Председателя на Общински съвет Белоградчик за освобождаване на общинския съветник ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ПОПОВ, който не е положил клетва като общински съветник.

  • № 138-МИ / 02.07.2021

    относно: Обсъждане и разглеждане на Писмо № 133 от 29.06.2021 година от Председателя на Общински съвет Белоградчик за освобождаване на общинския съветник Ася Данаилова Ганчова, който не е участвал в три последователни заседания на Общински съвет Белоградчик, проведени на 27.04.2021г., 28.05.2021г. и 23.06.2021г., без да е уведомил писмено за неучастието си в заседанията и наличието на уважителни причини.

  • № 137-МИ / 12.11.2020

    относно: Освобождаване на общински съветник и обявяване за общински съветник.

всички решения