Общинска избирателна комисия Белоградчик


РЕШЕНИЕ
№ 117-МИ
Белоградчик, 02.11.2019

ОТНОСНО: Определяне на член на СИК № 050100008

Общинска избирателна комисия Белоградчик

РЕШЕНИЕ
№ 117-МИ
Белоградчик, 02.11.2019

ОТНОСНО: Определяне на член на СИК № 050100008

 

На основание чл. 87, ал.1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Белоградчик

 

РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК № 050100008 Михаил Иванов Живков  и анулира издаденото му удостоверение.

ОПРЕДЕЛЯ за секретар на СИК № 050100008  Николай Светланов Димитров, ЕГН хххххххххххх.

На назначения член  на СИК да се издаде удостоверение.

 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

 

Председател:

Анжела Иванова

 

Секретар:

Рени Длъгнекова

Председател: Анжела Ангелова Иванова

Секретар: Рени Христова Длъгнекова

* Публикувано на 02.11.2019 в 15:38 часа

Календар

Решения

  • № 133-МИ / 08.11.2019

    относно: Освобождаване и избор на общински съветници.

  • № 132-МИ / 05.11.2019

    относно: Освобождаване и избор на общински съветници

  • № 131 / 04.11.2019

    относно: Обявяване за избран за кмет на Община Белоградчик, обл. Видин на втори тур.

всички решения