Общинска избирателна комисия Белоградчик


РЕШЕНИЕ
№ 131
Белоградчик, 04.11.2019

ОТНОСНО: Обявяване за избран за кмет на Община Белоградчик, обл. Видин на втори тур.

Общинска избирателна комисия Белоградчик

РЕШЕНИЕ
№ 131-МИ
Белоградчик, 04.11.2019 г.

ОТНОСНО: Обявяване за избран за кмет на Община Белоградчик, обл. Видин на втори тур.

 

На основание чл. 452 от Изборния кодекс, въз основа на получените данни от протоколите на СИК, Общинска избирателна комисия в Белоградчик

РЕШИ:

ОБЯВЯВА за избран за кмет на Община Белоградчик, обл. Видин на втори тур

Борис Стефанов Николов,  ЕГН хххххххххх,

Издигнат от Местна коалиция БСП за България /ДПС/, получил 1750 действителни гласове.

 

Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд - Видин.

 

 

Председател:                                                Заместник-председател:

 

Анжела Ангелова Иванова                                                Румен Емилов Маринов

 

 

 

Заместник-председател:                                                     Секретар:

 

Пенчо Петров Лефтеров                                        Рени Христова Длъгнекова

 

 

 

Членове:

Вероника Кольова Димитрова                              Бойко Еленков Иванов

 

 

 

Димитър Младенов Димитров                              Боряна Кръстева Илиева

 

 

 

Ангел Алексиев Малкочев                                                Цветомира Ванкова Цолова

 

 

 

Галина Методиева Лилина                                                Стефан Маринов Григоров

 

 

 

Лъчезар Колев Минчев

 

Председател: Анжела Ангелова Иванова

Секретар: Рени Христова Длъгнекова

* Публикувано на 04.11.2019 в 00:52 часа

Календар

Решения

  • № 139 / 02.08.2021

    относно: Обсъждане и разглеждане на Писмо № 149 от 28.07.2021 година от Председателя на Общински съвет Белоградчик за освобождаване на общинския съветник ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ПОПОВ, който не е положил клетва като общински съветник.

  • № 138-МИ / 02.07.2021

    относно: Обсъждане и разглеждане на Писмо № 133 от 29.06.2021 година от Председателя на Общински съвет Белоградчик за освобождаване на общинския съветник Ася Данаилова Ганчова, който не е участвал в три последователни заседания на Общински съвет Белоградчик, проведени на 27.04.2021г., 28.05.2021г. и 23.06.2021г., без да е уведомил писмено за неучастието си в заседанията и наличието на уважителни причини.

  • № 137-МИ / 12.11.2020

    относно: Освобождаване на общински съветник и обявяване за общински съветник.

всички решения