26.09.2015

Съобщение

ОИК БЕЛОГРАДЧИК – СЪСТАВ

ДЛЪЖНОСТ

ТРИ ИМЕНА

ТЕЛЕФОН

1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Анжела Ангелова Иванова              

0876123516

2.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Румен Емилов Маринов                  

0888400429

3.

СЕКРЕТАР

Рени Христова Длъгнекова

0877881297

4.

ЧЛЕН

Велизар Емилов Тодоров                

0888352744

5.

ЧЛЕН

Теменуга Велкова Нинова                

0887536327

6.

ЧЛЕН

Боряна Кръстева Илиева                  

0885055149

7.

ЧЛЕН

Киро Борисов Киров                        

0886967782

8.

ЧЛЕН

Васил Кирилов Виденов                  

0889968079

9.

ЧЛЕН

Наташа Кръстева Младенова          

0887128014

10

ЧЛЕН

Стефан Маринов Григоров              

0898733895

11

ЧЛЕН

Емил Ценков Миланов                      

0888813065

26.09.2015

Съобщение

ГРАФИК

НА ДЕЖУРСТВАТА В ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БЕЛОГРАДЧИК

Дата

Име, фамилия

Телефон

Забележка

1.

27.09.2015г.

 

РУМЕН МАРИНОВ

0888 40 04 29

 

КИРО КИРОВ

0886 96 77 82

 

2.

28.09.2015г.

 

СТЕФАН ГРИГОРОВ

0898 73 38 95

 

АНЖЕЛА ИВАНОВА

0876 12 35 16

 

3.

29.09.2015г.

 

ЕМИЛ МИЛАНОВ

0888 81 30 65

 

РЕНИ ДЛЪГНЕКОВА

0877 88 12 97

 

4.

30.09.2015г.

 

БОРЯНА КРЪСТЕВА

0885 05 51 49

 

ТЕМЕНУГА ВЕЛКОВА

0887 53 63 27

 

5.

01.10.2015г.

 

БОРЯНА КРЪСТЕВА

0885 05 51 49

 

ВЕЛИЗАР ТОДОРОВ

0888 35 27 44

 

6.

02.10.2015г.

 

ЕМИЛ МИЛАНОВ

0888 81 30 65

 

ВАСИЛ ВИДЕНОВ

0889 96 80 79

 

7.

03.10.2015г.

 

РУМЕН МАРИНОВ

0888 40 04 29

 

АНЖЕЛА ИВАНОВА

0876 12 35 16

 

8.

04.10.2015г.

 

КИРО КИРОВ

0886 96 77 82

 

НАТАША МЛАДЕНОВА

0887 12 80 14

 

9.

05.10.2015г.

 

РЕНИ ДЛЪГНЕКОВА

0877 88 12 97

 

ВАСИЛ ВИДЕНОВ

   0889 96 80 79

 

10.

06.10.2015г.

 

СТЕФАН ГРИГОРОВ

0898 73 38 95

 

ВЕЛИЗАР ТОДОРОВ

0888 35 27 44

 

11.

07.10.2015г.

 

ТЕМЕНУГА ВЕЛКОВА

0887 53 63 27

 

НАТАША МЛАДЕНОВА

0887 12 80 14

 

 

 Забележка: 1. Дежурствата са 24 часови съгласно писмо изх. № МИ-15-938/20.09.2015г. на ЦИК /дежурствата започват от 08.00ч./

                   2. Графика е утвърден с решение № 107/25.09.2015г. на ОИК Белоградчик

Дата: 25.09.2015г.                      Изготвил: ..............................

Гр.Белоградчик                                                 /Р. Маринов/

17.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Белоградчик уведомява, че тегленето на жребия за номерата на регистрираните партии и коалиции, за участие в местните избори, ще се проведе на 22.09.2015г. от 18:30 часа в заседателната зала на общината.

Календар

Решения

  • № 187 / 05.11.2015

    относно: Освобождаване на общински съветник и обявяване на заместващия.

  • № 186 / 05.11.2015

    относно: Освобождаване на общински съветник и обявяване на заместващия.

  • № 184 / 01.11.2015

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

всички решения