Заседания

Заседание от дата 28.10.2019 от 05:50 часа.

Заседание от дата 28.10.2019 от 04:50 часа.

Решения

№ 114-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване имената на избраните общински съветници по партии и местни коалиции.

№ 113-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК – Белоградчик за получаване на изборните книжа и материали от „Лито Балкан” АД – София и оформяне на всички документи във връзка с получаването.

№ 112-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК за отчитане резултатите от изборния ден пред ЦИК.

№ 111-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на образец на бюлетините за втория тур за избор на кмет.

№ 110-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Допускане до участие във втори тур за избор на кмет.

Календар

Решения

  • № 139 / 02.08.2021

    относно: Обсъждане и разглеждане на Писмо № 149 от 28.07.2021 година от Председателя на Общински съвет Белоградчик за освобождаване на общинския съветник ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ПОПОВ, който не е положил клетва като общински съветник.

  • № 138-МИ / 02.07.2021

    относно: Обсъждане и разглеждане на Писмо № 133 от 29.06.2021 година от Председателя на Общински съвет Белоградчик за освобождаване на общинския съветник Ася Данаилова Ганчова, който не е участвал в три последователни заседания на Общински съвет Белоградчик, проведени на 27.04.2021г., 28.05.2021г. и 23.06.2021г., без да е уведомил писмено за неучастието си в заседанията и наличието на уважителни причини.

  • № 137-МИ / 12.11.2020

    относно: Освобождаване на общински съветник и обявяване за общински съветник.

всички решения