Заседания

Решения

№ 7-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Определяне номерата на изборните райони за изборите на общински съветници и за кметове на територията на общината

№ 6-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Определяне броя на мандатите за общински съветници при местните избори на 29.10.2023 г.

№ 5-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Определяне на говорители на ОИК- Белоградчик

№ 4-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Определяне на заместник председател, който да замества председателя при отсъствие

№ 3-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Създаване на работна група от 2-ма специалисти за подпомагане дейността на ОИК- Белоградчик и определяне на функционалните и длъжностните им задължения

№ 2-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Маркиране печата на ОИК - Белоградчик

№ 1-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Определяне мястото за поставяне на решенията на ОИК- Белоградчик и членовете, които ще поставят и свалят на и от таблото и работното време.

Календар

Решения

  • № 47-МИ / 22.09.2023

    относно: поправка на Решение № 39-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК-Белоградчик, поради допусната техническа грешка

  • № 46-МИ / 22.09.2023

    относно: поправка на Решение № 38-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК-Белоградчик, поради допусната техническа грешка

  • № 45-МИ / 22.09.2023

    относно: поправка на Решение № 37-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК-Белоградчик, поради допусната техническа грешка

всички решения